RESTAURACJE

Restauracje nad Jeziorem Mucharskim 

Jezioro Mucharskie znajduje się w Skawie w województwie małopolskim, na pograniczu powiatów wadowickiego i suskiego. Obejmuje gminy Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Zapora znajduje się w Świnnej Porębie, około 6 km na południe od Wadowic, przy drodze nr 28 w kierunku Suchej Beskidzkiej. Zalew ma bardzo urozmaiconą linię brzegową i rozciąga się na ok. 30 tys. 11 km. Pierwotnie planowano go głównie jako zbiornik wody pitnej dla aglomeracji śląskiej. Obecnie jego działalność obejmuje głównie ochronę przeciwpowodziową dolin Skawy i Wisły (w tym Krakowa), produkcję energii odnawialnej, hodowlę piskląt w ośrodku hodowlanym oraz tereny rekreacyjne o malowniczych walorach krajobrazowych. Restauracje nad jeziorem to idealne miejsce na romantyczną kolację, rodzinny obiad lub spotkanie ze znajomymi.