Jezioro Mucharskie

Jezioro Mucharskie położone jest nad rzeką Skawą na pograniczu powiatów wadowickiego i suskiego. Obejmuje gminy Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Zapora znajduje się w miejscowości Świnna Poręba, około 6 km na południe od Wadowic, przy drodze nr 28 w kierunku Suchej Beskidzkiej, stąd dawna nazwa hydrotechniczna jeziora w momencie budowy brzmiała Świnna Poręba. czołg Zalew ma bardzo urozmaiconą linię brzegową i rozciąga się na ok. 30 tys. 11 km. W przyszłości ma szansę stać się ciekawym miejscem wypoczynku i relaksu. Pierwotnie został zaprojektowany głównie jako zbiornik wody pitnej dla aglomeracji śląskiej. Obecnie jego działalność obejmuje głównie ochronę przeciwpowodziową w dolinach Skawy i Wisły (w tym Krakowa), produkcję energii odnawialnej, hodowlę piskląt w ośrodku hodowlanym oraz teren rekreacyjny o walorach krajobrazowych. Korona zapory pozostaje do dyspozycji zwiedzających.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie

Obiektem zarządza Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie. Historia zbiornika na Skawie sięga czasów rozbioru Austrii. Na początku XX wieku ówczesne władze w Wiedniu rozpoczęły budowę kanału Dunaj-Wisła-Dniestr, planując najpierw uregulowanie rzeki, a następnie wybór miejsca pod budowę zalewu. Prace budowlane były już prowadzone przez władze polskie i trwały dopiero od 1986 roku. Tak długi czas pracy umożliwił gruntowne badania archeologiczne i historyczne. Ich efekty można zobaczyć na stałej ekspozycji Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej. Wystawa prezentuje zasięg osadnictwa ludzkiego w górnej i środkowej części Doliny Skawy od czasów prehistorycznych do średniowiecza. Przedstawia klimat, faunę i florę, epoki i najważniejsze kultury archeologiczne, techniki, wierzenia i sztukę, które stanowią tło eksponatów eksponowanych w wykopaliskach. Zanim teren został ostatecznie zalany wodą, powstał wspaniały film dokumentalny „Idziemy z prądem” ukazujący przyrodę akwenu i okolic rzeki Skawy.

Jezioro Mucharskie